Odgoj i obrazovanje

U razvijenim društvima zapadne demokracije, sustav odgoja i obrazovanja igra važnu ulogu u promoviranju vrijednosti volonterstva, a škole preuzimaju aktivnu ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja. Školsko volontiranje predstavlja koncept u kojem škole, kao obrazovne institucije, mogu promicati, poticati i organizirati volonterski rad.

Škola bi, kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja, trebala pripremiti učenike za suživot s drugima u zajednici te razvijati i poticati kvalitetan sustav vrijednosti i odgovornosti za zajednicu. Volonterski angažman učenka može biti od neprocjenjive važnosti za njihov razvoj.  Volontiranje osnažuje pojedinca, uči odgovornosti, izgrađuje osjećaj solidarnosti i potiče na djelovanje u društvu.

Škola može djelovati na nekoliko načina. Kroz promicanje vrijednosti volonterstva na različite načine može učenicima prenijeti pozitivne vrijednosti. Također, može ih informirati o mogućnostima volontiranja i pružiti učenicima podršku kod organiziranja volonterskih aktivnosti unutar škole i izvan nje.  Međutim, škola može za svoje učenike, njihove roditelje, nastavnike ili volontere iz zajednice organizirati volonterski rad na način da pripremaju, organiziraju i prate volonterske aktivnosti u školi ili lokalnoj zajednici.

Danas u hrvatskim školama postoje brojni primjeri volontiranja učenika kao što su: vršnjačka podrška u savladavanju nastavnog gradiva, akcije zaštite okoliša i brige o životinjama, humanitarne akcije, posjeti djeci u bolnicama…

Iako rezultati svih dosadašnjih inicijativa ukazuju na neprocjenjive dobiti koje one donose djeci i mladima, neostvarenog potencijala je još mnogo.

Priručnik „Generacija za V - Zašto i kako organizirati volonterski program u školi?“

Generacija za V_učenici

Volonterkovi savjeti


Volontiranje je uzajamni proces davanja i primanja. Kao volonter poklanjate jedan od najvrednijih čovjekovih resursa – svoje vrijeme – korisnicima i idejama koje smatrate bitnima. Zauzvrat, uz pregršt pozitivne energije i dobrih osjećaja, prolazite kroz proces učenja, primjene znanja i vještina koje posjedujete, ali i otkrivanja talenata za koje niste ni znali da imate.

Volontiranje razvija niz osobnih, socijalnih, organizacijskih i profesionalnih kompetencija koje vam osiguravaju bolje i lakše snalaženje u raznim poslovima i u svakodnevnom životu. Iskustva, znanja i vještine koje se stječu volontiranjem potrebne su i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, veću zapošljivost te osobni razvoj. Zato je ono usko povezano s konceptom cjeloživotnog učenja, kao doprinos razvoju osobnih potencijala i stjecanju kompetencija za osobni i profesionalni napredak.

Upravo da bi se volontiranje učinilo vidljivijim na tržištu rada, ali i u daljnjem obrazovanju, izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu 2013. godine omogućeno je izdavanje potvrde o kompetencijama – znanjima, vještinama i iskustvima – stečenim kroz volontiranje onim volonterima koji su u dugoročnom volonterskom angažmanu, odnosno koji volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Sam Zakon kao jednu od najvažnijih dobrobiti volontiranja ističe da se: ''Volontiranjem stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit''.


Stranci i osobe kojima je priznat status azilanata mogu volontirati u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13), Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13), Zakona o azilu (NN 79/07, 88/10, 143/13) i drugim propisima Republike Hrvatske te preuzetim međunarodnopravnim obvezama.

U svrhu olakšanja provođenje potrebnih procedura prilikom uključivanja volontera stranaca, OVDJE pronađite dokument o reguliranju statusa volontera stranaca u Republici Hrvatskoj kojeg je izradio Volonterski centar Zagreb na temelju vlastitog iskustva u dugogodišnjoj provedbi međunarodnog volonterskog programa, kao i pripadajući ogledni primjerak obrasca s podacima potrebnim za izdavanje potvrde o prijavi rada.