Upravljanje centromIZVRŠNI ODBOR

 • Izvršni odbor je tijelo koje između dviju sjednica Skupštine upravlja radom u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.
 • Izvršni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika volonterskih centara osnivača HMVC-a. Ukoliko se broj punopravnih članova poveća iznad deset (10), broj članova Izvršnog odbora povećat će se na način da će porasti za jednog dodatnog člana na svakih pet (5) novih organizacija, do najvišeg broja od 7 (sedam) članova. Dodatne članove Izvršnog odbora među sobom biraju ostali članovi s punopravnim statusom, na godišnjoj Skupštini.
 • Svaki član/ica Izvršnog odbora ima i zamjenika/icu koji dodatno predstavlja organizaciju, kako bi se osigurao kontinuitet rada.
 • Mandat Izvršnog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
 • Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi redovito godišnje izvješće o svom radu.


Izvršni odbor obavlja sljedeće zadatke:

 • planira i prati aktivnosti Centra,
 • donosi odluke o radu Centra te odgovara za njezino programsko i financijsko poslovanje,
 • istupa u javnosti ispred Mreže,
 • određuje osobe ovlaštene za zastupanje Centra,
 • osniva tematske radne skupine,
 • organizira procjenu organizacija kandidata za članstvo, donosi odluke o primanju novih članova i isključenju iz članstva,
  određuje visinu članarine,
 • odgovoran je za čuvanje i distribuciju dokumentacije Centra,
 • brine o sastajanju te komunikaciji među članicama u skladu s vrijednostima Centra i odredbama Statuta,
 • prati poštovanje Statuta i drugih akata Centra,
 • donosi odluku o zapošljavanju djelatnika Centra,
 • prati i osigurava kvalitetu usluga,
 • potiče razvoj projekata i aktivnosti prikupljanja sredstava,
 • odlučuje o priključivanju i istupanju iz drugih mrežnih i članskih organizacija,
 • obavlja i ostale poslove koje odredi Skupština te koje mu se stave u nadležnost u okviru ovog Statuta.


Članice izvršnog odbora HCRV-a su:

 • Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
 • Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Rijeka
 • Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
 • Nives Ivelja, Udruga "MI", Volonterski centar Split
Trebate volontere ili bi htjeli volontirati?

Trebate volontere ili bi htjeli volontirati?

Volonteri daju snagu vašoj organizaciji! Organizacije koje provode projekte za opće dobro, uključivanjem volontera u svoje aktivnosti povećavaju svoj doprinos zajednici. Snaga organizacije nije pitanje prava i fizike. Što više moći dodijelite ljudima oko sebe to je veća zajednička snaga koja potiče i podržava pozitivne promjene.