Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Školsko volontiranje

Volonterski klubovi u školama

 
 

Osobna karta projekta Pokreni sebe, promijeni svijet

Opći cilj:

Osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih

Specifični ciljevi:

 1. Reafirmacija društvenih vrijednosti kroz promociju aktivnog građanstva i volontiranja kao integralnih dijelova pozitivnog i privlačnog načina života mladih
 2. Izgradnja kapaciteta i povećanje broja javnih ustanova koje provode kvalitetne i održive volonterske programe usmjerene na prevenciju razvoja nasilničkog ponašanja kod mladih
 3. Izgradnja kapaciteta i unaprjeđenje suradnje između javnog sektora (javnih ustanova) i organizacija civilnoga društva sa svrhom mobilizacije potencijala volonterstva u suzbijanju nasilja među mladima

Očekivani rezultati:

1.1.        Javne ustanove s područja cijele Hrvatske (40-50) uključene u izradu programa za volontiranje mladih kroz educiranje njihovih djelatnika (50-80) o menadžmentu volontera i uključivanje njihovih korisnika (450 - 700 mladih u dobi 15-21) u program volontiranja.

1.2.        Programi namijenjeni uključivanju vanjskih volontera pokrenuti ili unaprijeđeni u 25% ciljanih ustanova.

2.1.        Provedena nacionalna kampanja za promociju volontiranja mladih.

2.2.        Izrađena radna bilježnica i internetska stranica kao alati za promicanje volontiranja mladih.

3.1.        Unaprijeđen rad regionalnih mreža organizatora volontiranja (održana 2 do 3 sastanaka organizatora volontiranja po regiji)

3.2.        Osnažena Hrvatska mreža volonterskih centara (održano najmanje 5 sastanaka članova)

3.3.        Unaprijeđena suradnja između civilnog društva i javnog sektora na mobilizaciji potenicijala volontiranja za suzbijanje nasilja među mladima (održana nacionalna konferencija za 100 – 120 dionika uz preopruke izrađene za daljnji razvoj ovog područja)

Aktivnosti:

KOMPONENTA I.

1.1.        Provedba modela volontiranja mladih u javnim institucijama koji rade s mladima

1.2.        Uvođenje ili poboljšanje postojećeg volonterskog programa za (vanjske) volontere u javnim ustanovama

KOMPONENTA II.

2.1.        Provedba nacionalne kampanje za promociju volontiranja mladih

2.2.        Izrada alata za mlade volontere (baziranih na internetskoj stranici i radnoj bilježnici)

KOMPONENTA III.

3.1.        Osnaživanje regionalnih mreža organizatora volontiranja uz naglasak na radu s mladima

3.2.        Osnaživanje i širenje Hrvatske mreže volonterskih centara kroz potporu lokalnim volonterskim centrima i inicijativama

3.3.        Organizirana nacionalna konferencija o suzbijanju nasilja među mladima kroz volontiranje

Ciljane skupine:

 1. 40 - 50 javnih ustanova koje rade u području edukacije, odgoja i brige za mlade (škole, dječji domovi i domovi za mlade)
 2. 450 - 700 mladih (u dobi 15-21), korisnici javnih institucija uključenih u projekt
 3. 50 - 80 zaposlenika javnih institucija

Partneri:

 1. Udruga za razvoj civilnog društva SMART (Rijeka)
 2. Udruga Mi (Split)
 3. Volonterski centar Osijek
 4. Grad Zagreb
 5. Grad Osijek

Vrijednost projekta i izvori sredstava:

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Grad Zagreb, a ukupna mu je vrijednost EUR 199.667,99.

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home Važno Svijet volontiranja Školsko volontiranje Osobna karta projekta Pokreni sebe, promijeni svijet