Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 58

O zapošljavanju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

23 Veljača 2016
O zapošljavanju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj J P Davidson/FlickR

O zapošljavanju osoba s invaliditetom općenito se malo piše u Hrvatskoj i ne postoji značajniji broj novih radova koji se bave ovom tematikom. Stoga nam je želja da ovim člankom još jednom progovorimo o ovoj stalno aktualnoj problematici koja se tek polako počinje rješavati, prvo u zakonodavnom, a s odgodom i u realnom svijetu.

Na stranicama volontiram.info već smo pisali o različitim projektima koji se provode s ciljem poboljšanja socijalne inkluzije osoba s različitim poteškoćama, a posebno njihove zapošljivosti. U ovom članku istražujemo recentnu literaturu koja se bavi ovom tematikom u Hrvatskoj.
Nažalost, novijih istraživanja zapravo i nema, barem ne onih koji crpe podatke iz popisa stanovništva 2011. godine tako da su zadnji relevantni znanstveni radovi objavljeni prije 6-7 godina. Ovdje ćemo izdvojiti najzanimljivije rezultate i statističke podatke koji se doimaju još uvijek aktualni i primjenjivi.
Mnogi autori zastupaju mišljenje da je sudjelovanje osoba s invaliditetom u svijetu rada jedan od glavnih čimbenika o kojima ovisi njihova socijalna (re)integracija općenito (Rački, 1997). Međutim, podaci iz 2008. pokazuju da je od ukupno oko 430 000 osoba s invaliditetom tada evidentiranih u Republici Hrvatskoj njih oko 40 000 (10%) bilo u radnom odnosu, a da ih je približno 274 000 koristilo invalidske mirovine (Paun Jarallah, 2008.). Utvrđeni su i uzroci otežanog zapošljavanja osoba s invaliditetom: a) Suficitarnost stečenih zvanja (npr. zvanja iz područja tekstilne i grafičke struke, odnosno ostala zvanja koja se slabije traže na tržištu rada); b) Niža formalna razina obrazovanja u odnosu na ostatak populacije (u HZZ-u u lipnju 2008. godine evidentirano je 21.4% osoba s invaliditetom bez i sa završenom osnovnom školom, 64% osoba s invaliditetom sa završenom srednjom školom u trajanju od 3 godine, 12,4% sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, te svega 2,2% osoba s invaliditetom sa završenom višom/visokom školom); c) Nedostatak radnog iskustva (43,9% bez radnog iskustva); d) Dugotrajna nezaposlenost (78,2% osoba s invaliditetom u evidenciji nezaposlenih duže je od 1 godine); (Paun Jarallah, 2008).
Očito je da osobe s invaliditetom iz evidencije HZZ–a (2008.) imaju u prosjeku niži stupanj stručne spreme u usporedbi s općom populacijom nezaposlenih. Kao osnovni razlozi navode se u velikoj mjeri neadekvatni programi obrazovanja za osobe s invaliditetom.
Također, sustav srednjoškolskog ali i osnovnoškolskog obrazovanja ne priprema mlade osobe s invaliditetom dovoljno kvalitetno za sudjelovanje u višim razinama obrazovanja na sveučilištu o čemu svjedoči niska stopa upisa osoba s invaliditetom u sveučilišne programe. Dodatni faktor leži u prostornim preprekama ali i nedostupnosti literature primjerice za slijepe i slabovidne osobe u brojnim znanstvenim područjima. Dakle, uklanjanje prostornih prepreka te osiguravanje literature i nastavnih pomagala adekvatnih za proces obrazovanja za pojedine vrste invaliditeta su bili i ostali osnovni preduvjet za uključivanju osoba s invaliditetom u većem broju u sveučilišne programe.
Zaključak se nameće i danas na skoro jednak način kao i 2010. godine.
Veće uključivanje osoba s invaliditetom u visoko obrazovanje ali i u svijet rada neće se dogoditi samo po sebi niti slučajno, nego je za to potrebno kreirati preduvjete. Stoga treba povećati financijske ali i materijalne i ljudske resurse usmjerene na osnaživanje položaja osoba s invaliditetom općenito u društvu te posebice na tržištu rada. Potrebno je usklađeno djelovanje sustava zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja, udruga civilnog društva te raznih drugih organizacija i stručnjaka koji mogu doprinijeti promjenama u stvarnom životu, poboljšanju životnih uvjeta i integraciji osoba s invaliditetom u društvo i svijet rada.

Reference:

1. Babić, Z., Leutar, Z. : Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske, Soc. ekol. Zagreb, Vol. 19 (2010.), 2.

2. Kiš-Glavaš, L., Aktivnosti i prepreke u zasnivanju radnog odnosa za osobe s invaliditetom, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2009, Vol 45, br. 1.

 

Najnovije