Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Volontiranje u socijalnoj skrbi

„Ne možemo živjeti samo za sebe. Tisuću niti povezuje nas s ljudima koji nas okružuju“ -  Herman Melville

Volontiranje u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi

Istraživanje „Volonterizam i javne institucije“ iz 2004. godine pokazalo je da postoji generalno pozitivna percepcija volonterstva u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi te da su institucije otvorene za volontere. Praksa u Hrvatskoj pokazala je da su ustanove zdravstva suzdržanije za uključivanje volontera u odnosu na ustanove socijalne skrbi. Međutim, rezultati su pokazali da su institucije nedovoljno informirane o pojmu volonterstva i volonterskim aktivnostima. U proteklih nekoliko godina došlo je do značajnijih promjena na bolje vezano uz razvoj volonterstva u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi. Važnu ulogu u tom procesu razvoja daju regionalni volonterski centri u Hrvatskoj koji su tijekom proteklih nekoliko godina započeli sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva u ustanovama, poglavito u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi.  

Kontinuirane i redovne aktivnosti regionalnih volonterskih centara usmjerene na ustanove zdravstva i socijalne skrbi jesu sljedeće:

  • Provođenje edukacije iz menadžmenta volontera za ustanove zdravstva i socijalne skrbi
  • Pružanje tehničke pomoći i konzultacija u cilju razvoja volonterskih programa
  • Povezivanje potencijalnih volontera s potrebama i potražnjom ustanove
  • Povezivanje zainteresiranih poduzeća s ustanovama s ciljem razvoja korporativnog volontiranja
  • Promocija volonterstva i obilježavanje Međunarodnog dana volontera
  • Izrada i izdavanja priručnika i publikacija važnih za razvoj volonterstva i menadžment volontera
  • Projekti pojedinačnih volonterskih centara koji imaju različite druge aktivnosti usmjerene na razvoj volonterstva u Hrvatskoj
  • Organiziranje i provođenje volonterskih akcija

Prilog: Publikacija Nova snaga u zajednici

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home Socijalna skrb