Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Novosti

Hrvatska mreža volonterskih centara dobila novi naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva

21 Rujan 2017

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) novi je naziv Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC), usvojeno nakon održanog Strateškog planiranja i sjednice Skupštine u srpnju 2017. godine. Sama Mreža je nastala 2008. zajedničkim djelovanjem četiri Regionalna volonterska centra (RVC) - u Zagrebu (Volonterski centar Zagreb), Rijeci (Udruga za razvoj civilnog društva SMART), Splitu (Udruga 'Mi') i Osijeku (Volonterski centar Osijek) s ciljem razvijanja infrastrukture za razvoj volonterstva.

Većina najznačajnijih javnih politika, dokumenata i izdavaštva o volonterstvu koji danas u Hrvatskoj postoje nastali su na inicijativu tima Mreže. Svojim aktivnim angažmanom u području javnih politika, Mreža doprinosi usvajanju te kasnije unaprjeđenju Zakona o volonterstvu. Na inicijativu HMVC-a izrađen je nacrt Nacionalne strategije razvoja volonterstva, oblikovana je Potvrda o kompetencijama, mjerenje volonterstva uvršteno je u Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013.-2022. i Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017, a koordinator volontera je uvršten u nacionalnu klasifikaciju zanimanja. Nadalje, HMVC je doprinijela standardizaciji usluga volonterskih centara, standardizaciji izobrazbe u području volonterstva i standardizaciji kvalitete volonterskih programa organizatora volontiranja, što je sve zajedno značajno utjecalo na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. Vezano za standardizaciju izobrazbe u području menadžmenta volontera, članice HMVC-a razvile su detaljan plan izobrazbe za koordinatore volontera koji se od 2008. godine primjenjuje na području RH od strane RVC.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV) nastavlja s doprinosom izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana. Sama promjena imena pokazuje i širok dijapazon aktivnosti na kojima se i  do sada puno postiglo, kao npr.: utjecaj na javne politike u području volonterstva; osiguranje vidljivosti i promocija volonterstva na nacionalnoj razini; unaprjeđenje standarda kvalitete rada volonterskih centara i volonterskih programa; jačanje suradnje s međunarodnim dionicima te međusektorske suradnje na nacionalnoj razini u cilju razmjene informacija i dobre prakse, kao i jačanje unutarnjih kapaciteta. I dalje su nam najvažniji dionici lokalni volonterski centri, s kojima radimo i zajedno promičemo volontiranje u zajednici kao jedan od horizontalnih ciljeva svakog demokratskog društva. Stoga će Mreža volonterskih centara ostati jedan od važnih programa u sklopu Centra.

Promjena naziva ne znači nikakav zaokret u načinu rada i dosadašnjem usmjerenju, a pogotovo ne isključuje i ne mijenja dosadašnji program rada niti dionike, suradnike i što je najvažnije korisnike (organizacije i ljude) - vas s kojima smo do sada radili. Promjenom naziva u Hrvatski centar za razvoj volonterstva želimo prikazati raznolikost aktivnosti (edukacije, lobiranje i zagovaranje, manifestacije (HR volontira), nacionalna promocija volonterstva i volonterskih centara i programa) koje je Mreža radila i radi. Ovdje posebno mislimo na utjecaj na javne politike i stavove u javnosti u kojima će volontiranje biti dostupno, na istraživanje i razvoj o volonterstvu, te utjecaj na obrazovne politike oko stavova prema volonterstvu. Novi naziv ističe veći obujam ciljnih skupina prema kojima želimo nastaviti svoje djelovanje, te opširnije opisuje djelatnosti, no ne unosi nikakve promjene u našem radu i daljnjim planovima s lokalnim volonterskim centrima, posebice što se tiče standardizacije rada i razvoja. Ovdje Centar ostaje vjeran dosadašnjem radu i uspjesima koji su postignuti u ovom polju.

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home Novosti Vijesti Hrvatska mreža volonterskih centara dobila novi naziv: Hrvatski centar za razvoj volonterstva