Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Upravljanje mrežom

Upravljanje Hrvatskom Mrežom Volonterskih Centara

IZVRŠNI ODBOR

 • Izvršni odbor je tijelo Mreže koje između dviju sjednica Skupštine upravlja radom Mreže u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.
 • Izvršni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika volonterskih centara osnivača HMVC-a. Ukoliko se broj punopravnih članova Mreže poveća iznad deset (10), broj članova Izvršnog odbora povećat će se na način da će porasti za jednog dodatnog člana na svakih pet (5) novih organizacija, do najvišeg broja od 7 (sedam) članova. Dodatne članove Izvršnog odbora među sobom biraju ostali članovi s punopravnim statusom, na godišnjoj Skupštini.
 • Svaki član/ica Izvršnog odbora ima i zamjenika/icu koji dodatno predstavlja organizaciju, kako bi se osigurao kontinuitet rada.
 • Mandat Izvršnog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.
 • Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi redovito godišnje izvješće o svom radu.

Izvršni odbor obavlja sljedeće zadatke:

 • planira i prati aktivnosti Mreže,
 • donosi odluke o radu Mreže te odgovara za njezino programsko i financijsko poslovanje,
 • istupa u javnosti ispred Mreže,
 • određuje osobe ovlaštene za zastupanje Mreže,
 • osniva tematske radne skupine,
 • organizira procjenu organizacija kandidata za članstvo, donosi odluke o primanju novih članova i isključenju iz članstva,
 • određuje visinu članarine,
 • odgovoran je za čuvanje i distribuciju dokumentacije Mreže,
 • brine o sastajanju te komunikaciji među članicama u skladu s vrijednostima Mreže i odredbama Statuta,
 • prati poštovanje Statuta i drugih akata Mreže,
 • donosi odluku o zapošljavanju djelatnika Mreže,
 • prati i osigurava kvalitetu usluga,
 • potiče razvoj projekata i aktivnosti prikupljanja sredstava,
 • odlučuje o priključivanju i istupanju iz drugih mrežnih i članskih organizacija,
 • obavlja i ostale poslove koje odredi Skupština te koje mu se stave u nadležnost u okviru ovog Statuta.

Članice izvršnog odbora HMVC-a su:

 • Nives Ivelja, Udruga "MI", Volonterski centar Split
 • Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
 • Slađana Novota, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar Rijeka
 • Lejla Šehić Relić, Volonterski centar Osijek
Više u ovoj kategoriji: Međunarodna suradnja »

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Upravljanje Upravljanje mrežom