Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Lokalni volonterski centri

LOKALNI VOLONTERSKI CENTRI promiču vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuju o menadžmentu volontera i obrazuju građane o volontiranju

Promicanje vrijednosti volontiranja

STANDARD: Volonterski centar (VC) osigurava resurse za promicanje vrijednosti volontiranja. VC će inspirirati, motivirati i stimulirati za interes prema volontiranju promičući na pozitivan način dobrobiti volontiranja.

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC osigurava redoviti dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje.

LVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, prirodi i uvjetima volontiranja

 • godišnje najmanje jedan letak o prezentaciji/regrutiranju, ili neki drugi promotivni materijal,
 • sadržaj web stranice, facebook i twitter profila,
 • 1-2 sudjelovanja/prezentacije na seminarima/konferencijama/obukama godišnje,
 • najmanje dvije kampanje/aktivnosti za regrutiranje tijekom godine.

LVC organizira promotivna volonterska događanja.

 • najmanje jedan događaj godišnje,
 • program promotivnog događaja/kampanje,
 • izvješće o provedenom događaju/kampanji,
 • letak, plakat, fotografije s događaja/kampanje.

LVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

 • izjave za medije,
 • broj i vrsta objava u medijima,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

LVC promovira zajedničke aktivnosti Mreže među članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član Mreže).

 • navođenje članstva LVC-a u Mreži (na internetu, drugi promotivni materijali).

Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

STANDARD: Volonterski centar ima jasne postupke u razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera.

 • razvijena baza podataka o potencijalnim volonterima i zainteresiranim organizacijama,

LVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere).

 • broj regrutiranih/novo-registriranih volontera u bazi podataka,
 • broj preporučenih volontera.

LVC upravlja podatcima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta).

 • broj zahtjeva za volonterima,
 • broj smještenih volontera.

LVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnji izvještaj na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba uključivati informacije i podatke koji su prikupljeni prema instrumentima praćenja i procjene (npr. broj regrutiranih i upućenih volontera, demografski podatci, broj organizacija u koje su upućeni volonteri, pokrivena područja aktivnosti, trošak/korisnik po organizaciji – preporučeni volonter itd.).

 • godišnje izvješće koje se podnosi MSPM-u (broj regrutiranih volontera, demografski podatci, područja aktivnosti, trošak),
 • godišnje izvješće LVC-a (broj preporučenih volontera, broj organizacija u koje su volonteri upućeni, broj spojenih volontera itd.).

 

Obrazovanje o menadžmentu volontera i obrazovanje građana o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručne predavače/savjetodavce u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

Za lokalne volonterske centre (LVC-e)

Kriteriji

Predloženi dokazi

LVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.
Više u ovoj kategoriji: Regionalni volonterski centri »

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Standardi kvalitete Lokalni volonterski centri