Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Standardi kvalitete

STANDARDI KVALITETE ZA VOLONTERSKE CENTRE U HRVATSKOJ

I. UVOD

Izraz 'kvaliteta' često se koristi vrlo široko, ali kada govorimo o neprofitnim organizacijama¹, kvalitetu uglavnom određuje ono što organizacije rade najbolje, kao i kontinuirano unaprjeđenje organizacije u pružanju usluga i načinima rada. Približavanjem Hrvatske Europskoj uniji, i potencijalno sve veće mogućnosti financiranja neprofitnih organizacija iz fondova Europske unije te pojedini napori unutar Hrvatske u pogledu postavljanja standarda kvalitete rada neprofitnih organizacija nameću pitanje kvalitete kao neophodno.

 

Volonterski centri su organizacije koje pružaju cijeli niz usluga vezanih za unaprjeđenje i razvoj volonterstva na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini koje su usmjerene na pojedince, potencijalne organizatore volontiranja te širu zajednicu u cjelini i stoga se određena pažnja treba posvetiti kvaliteti rada, transparentnosti i odgovornosti u radu i pružanju usluga. U Hrvatskoj neprofitne organizacije primjenjuju različite standarde kvalitete, a neki sustavi su tek razvijeni i u početku primjene. Tu su: Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, Organizational Viability Toolkit i ISO standard. Ne uzimajući u obzir vrstu standarda kvalitete, rad na unaprjeđenju kako kvalitete usluge tako i strukture organizacije te cjelokupnom vođenju i upravljanju organizacijom trebao bi biti prioritet za volonterske centre. Od izuzetne je važnosti da organizacija posluje u skladu sa zakonom, u smislu ispunjavanja svih pravnih obveza, planira i usmjerava aktivnosti na osnovu potreba zajednice te povratne informacije od korisnika i u svrhu ostvarivanja organizacijskih ciljeva, da prati i procjenjuje kvalitetu postignutih rezultata te da kontinuirano radi na razvoju i unaprjeđenju aktivnosti i usluga koje pruža za svoje korisnike i širu zajednicu.

Standardi kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj su podijeljeni u tri dijela:

-      Uvod – gdje čitatelj/potencijalni korisnikdobiva informacije o tome što je kvaliteta u pogledu neprofitnih organizacija i kako treba primijeniti standarde kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj.

-      Profil volonterskog centra – dio koji daje kratku definiciju onoga što se smatra lokalnim/regionalnim volonterskim centrom. Također, daje pregled kriterija koji definiraju volonterski centar.

-      Minimalni standardi za lokalne/regionalne volonterske centre gdje su predstavljeni standardi i uvjeti za svaki definirani standard.

Volonterski centri koji primjenjuju Standarde kvalitete za volonterske centre u Hrvatskoj, mogu se prijaviti za punopravno članstvo u Hrvatskoj mreži volonterskih centara. Pristupnica za članstvo bit će uzeta u razmatranje i ocijenjena od strane upravnog odbora Hrvatske mreže volonterskih centara.

 

KAKO PRIMIJENITI STANDARDE KVALITETE ZA VOLONTERSKE CENTRE U HRVATSKOJ:

Volonterski centar

Volonterske centre ne određuje toliko njihovo ime koliko svrha i usluge koje pružaju. Glavna svrha je promoviranje i razvoj volonterskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Volonterski centri se ne predstavljaju kao „vlasnici“ volontiranja, nego postupaju proaktivno pružajući potporu u organiziranju volontiranja.

Glavni cilj standarda kvalitete je pojednostavniti proces volontiranja. Primjena Standarda kvalitete ima dvije glavne faze.

Faza 1.

Lokalni/regionalni volonterski centar treba napraviti samoprocjenu vodeći se već definiranim standardima i pripadajućim kriterijima. Svaki standard i kriterij procjenjuje se prema propisu predloženih dokaza. Za svaki od standarda i kriterija određen je minimum predloženih dokaza.

Faza 2.

Da bi se neku organizaciju smatralo članicom Mreže volonterskih centara, lokalni/regionalni volonterski centar treba se prijaviti Upravnom odboru mreže. Nakon revizije usklađenosti sa Standardima kvalitete, donijet će se odluka o članstvu.

Nadalje, ovaj standard promiče načelo dobrog upravljanja koji pretpostavlja da organizacija ima unutarnji sustav kontrole koji osigurava da organizacija služi interesima javnosti. Dobro upravljanje organizacijom zasnovano je na postavljanju jasne razlike između organizacijskih entiteta, kao što je menadžment i upravno tijelo i raspodjele moći o donošenju odluka među njima. Ovakav način organizacije pomaže pri kontroli i balansiranju bilo koje osobe ili grupe, osiguravajući tako da se izvorima organizacije upravlja na ispravan način i da se isti zaštite, kao i to da se osigura njihova upotreba na način koji najbolje odgovara korisnicima. Upravno tijelo može biti: opća skupština, upravni odbor, nadzorni odbor ili neko drugo tijelo, koje nema izvršnu funkciju. U slučaju da organizacija ima nekoliko upravnih tijela, ključni problem je napraviti jasnu podjelu zadaća i razina donošenja odluka. Dobro upravljanje također sadržava odgovornost prema korisnicima, donatorima i drugim ugovarateljima usluga, članovima, partnerima i široj javnosti.

 

II.PROFIL VOLONTERSKOG CENTRA

Volonterski centri su organizacije ili organizacijske jedinice usmjerene na afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, omogućujući obrazovanje u području volonterskog menadžmenta, povezivanje potencijalnih volontera s prilikama za volontiranje - usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, vođenje informacijskih i promotivnih kampanja, pisanje i tiskanje publikacija koje se odnose na upravljanje volonterima, provođenje istraživanja u području volonterskog rada. Standard definira dvije kategorije volonterskih centara: lokalne volonterske centre i regionalne volonterske centre.

Lokalni volonterski centar (LVC) – organizacija je koja djeluje na području jedne ili više općina ili grada, čije aktivnosti minimalno obuhvaćaju promoviranje vrijednosti volontiranja, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada i obrazovanje građana o volontiranju.

Regionalni volonterski centar (RVC) – organizacija je koja posjeduje višegodišnje iskustvo, znanje i resurse za afirmaciju vrijednosti i prakse volontiranja, djelujući kao regionalni resursni centar koji obuhvaća sljedeće aktivnosti: promoviranje vrijednosti volontiranja, informiranje i savjetovanje, obrazovanje o menadžmentu volontera, obrazovanje građana o volontiranju, razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, zagovaranje i zastupanje, istraživanja o volontiranju, pružanje podrške lokalnim volonterskim centrima.

Profil volonterskog centra je definiran prema:  

 1. području aktivnosti
 2. vrsti programa
 3. pravnom statusu
 4. osoblju

1. Prema svom području djelovanja, LVC/RVC može biti:

 • LVC/RVC širokog područja – sve aktivnosti centra fokusirane su na volontiranje.
 • specifični LVC/RVC – dobrovoljni rad je fokusiran na pojedino područje, npr. društveno, zaštita okoliša, kultura, mladi itd.
 • „kućni“ LVC/RVC – aktivnosti volonterskog centra dio su šireg programa organizacije.

2. Prema vrsti programa, volonterski centri pružaju sljedeće programe/aktivnosti:

 • promoviranje vrijednosti volontiranja
 • informiranje i savjetovanje
 • obrazovanje o menadžmentu volontera
 • obrazovanje građana o volontiranju
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • zagovaranje i zastupanje
 • istraživanja o volontiranju
 • podrška lokalnim volonterskim centrima

3.Prema pravnom statusu, volonterski centri:

 • imaju pravni status ili djeluju kao dio organizacije koja ima pravni status

4.Prema osoblju:

 • imaju volontere (isključivo)
 • imaju zaposlenike i volontere

 

III. MINIMALNI STANDARDI ZA LOKALNE I REGIONALNE VOLONTERSKE CENTRE

PREDUVJET

 Lokalni/regionalni volonterski centar treba ispuniti nekoliko minimalnih standarda u pogledu pružanja usluga i u pogledu načina na koji funkcionira kao organizacija.

 

STANDARDI U VEZI AKTIVNOSTI VOLONTERSKIH CENTARA

Lokalni volonterski centri LVC

Standardi sadrže sljedeće:

 • promoviranje vrijednosti volontiranja
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • obrazovanje građana o volontiranju

Regionalni volonterski centri RVC

Standardi sadrže sljedeće:

 • promicanje vrijednosti volontiranja
 • informiranje i savjetovanje
 • obrazovanje o menadžmentu volontera
 • obrazovanje građana o volontiranju
 • razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada
 • podrška lokalnim volonterskim centrima
 • zagovaranje i zastupanje
 • istraživanja o volontiranju

Gore navedeno je minimum onoga što organizacija treba poštovati. Ipak, LVC-i i RVC-i mogu se baviti i drugim aktivnostima.  Na svaki od dolje navedenih standarda u svezi s aktivnostima volonterskih centara slijede kriteriji koje trebaju ispuniti kao i dokazi kojima se oni dokumentiraju.Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Standardi kvalitete Standardi kvalitete