Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Regionalni volonterski centri

REGIONALNI VOLONTERSKI CENTRI promoviraju vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije o ponudi i potražnji volonterskih poslova, informira i savjetuje, obrazuje i zagovara te vrši istraživanja o volonterstvo.

Promoviranje vrijednosti volontiranja

STANDARD: Volonterski centar (VC) osigurava resurse za promociju vrijednosti volontiranja.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC osigurava redovan dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje.

RVC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, raznovrsnoj prirodi i uvjetima volontiranja.

 • godišnje najmanje jedan letak o prezentaciji/regrutiranju, ili neki drugi promotivni materijal,
 • sadržaj web stranice, facebook i twitter profila,
 • najmanje tri sudjelovanja/prezentacije na seminarima/konferencijama/obukama godišnje,
 • najmanje dvije kampanje/aktivnosti za regrutiranje tijekom godine.

RVC organizira promotivna volonterska događanja/kampanje.

 • najmanje jedan događaj godišnje,
 • program/plan promotivnog događaja/kampanje.

RVC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

 • izjave za medije,
 • broj i vrsta objava u medijima,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

RVC je proaktivno razvio jake i pozitivne odnose sa što više zainteresiranih strana u zajednici.

 • zajedničke aktivnosti,
 • zapisnici sa sastanaka,
 • izjave o partnerstvu,
 • zapisnici sa savjetničkog odbora.

RVC promovira zajedničke aktivnosti Mreže medu članovima lokalne zajednice (u slučaju da je LVC član Mreže).

 • navođenje članstva RVC-a u Mreži (na internetu, drugi promotivni materijali).

Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

STANDARD: Volonterski centar ima jasne procedure razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera.

 • razvijena baza podataka o potencijalnim volonterima i zainteresiranim organizacijama.

RVC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere).

 • broj regrutiranih/novo-registriranih volontera u bazi podataka,
 • broj preporučenih volontera.

RVC upravlja podatcima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, pomaže i savjetuje volontere kako bi se smjestili na prava mjesta).

 • broj zahtjeva za volonterima,
 • broj smještenih volontera.

RVC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnje izvješće na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba sadržavati informacije i podatke sakupljene u skladu s instrumentima kontrole i procjene.

 • godišnje izvješće koje se podnosi MSPM-u (broj regrutiranih volontera, demografski podatci, područja aktivnosti, trošak)
 • godišnje izvješće RVC-a (broj preporučenih volontera, broj organizacija u koje su volonteri upućeni, broj spojenih volontera itd.)

Informacije i savjetovanja

STANDARD: Volonterski centar osigurat će kvalificirano osoblje u dostavljanju jasnih, brzih i stručnih informacija i savjetodavnih usluga, kako pojedincima tako i neprofitnim organizacijama.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC osigurava ažurirane podatke o volonterskom radu općenito (Zakon o volonterstvu, volonterska prava i odgovornosti, radni instrumenti, lokalna situacija volontera itd.)

 • dokumentiranje usluga TA-a u svezi volonterstva općenito,
 • sadržaj web stranice,
 • informacije poslane na specifične grupne liste e-mailova (grupne liste volontera i organizatora volontiranja). 

RVC pruža, na zahtjev drugih organizacija i institucija, informacije za upravljanje kako volonterima tako i volonterskim programima. U ovom procesu RVC promovira najbolju praksu u upravljanju volonterima.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju – broj održanih sati, plan/specifikacija savjetovanja, tema savjetovanja/TA.

RVC podržava neprofitne organizacije koje poštuju principe volonterstva/etički kodeks.

RVC namjerava održati/povećati broj organizacija koje podržava.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju – broj podržavanih organizacija, broj sati održanih TA ili savjetovanja.

RVC je odredio procedure o svome radu s organizacijama.

 • pismene smjernice,
 • dokument o načinu rada.

Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručni predavač/savjetodavac u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.

 

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC pruža i organizira obrazovne aktivnosti (kao što su:
modularna obuka
(blok treninga koji traju 2-3 dana u kombinaciji sa savjetovanjima),
jednodnevne treninge) u području upravljanja volonterima.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

RVC pruža ili pomaže u obuci i u drugim područjima
(npr. komunikacija, vodstvo, izgradnja tima, animacija itd.)
za svoje volontere, za volontere iz drugih organizacija,
za koordinatore volontera, organizacije, institucije i kompanije.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

RVC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti
za javnost i potencijalne volontere.

 • najava obrazovnih aktivnosti,
 • popis sudionika,
 • plan obuke,
 • procjena obrazovnih aktivnosti.

Zagovaranje i zastupanje

STANDARD:

Volonterski centar zastupa i nadgleda zakonodavstvo koje može imati utjecaja na volonterstvo; kao lokalni stručni tim za volonterstvo, utječe na planiranja načina rada i nadgleda primjenu načina rada koja se odnosi na volontiranje na regionalnom i državnom nivou.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC surađuje s lokalnim zainteresiranim stranama da bi se razvio, promovirao i prepoznao rad volontera u zajednici.

 • Popis sudjelovanja radnih grupa,
 • Zapisnici sa sastanaka,
 • Partnerski projekti.

RVC promovira/ohrabruje/predstavlja Zakon o volonterstvu institucijama i organizacijama na nivou zajednice.

 • dokumentacija o prezentacijama, javnim raspravama, radionicama, konferencijama
 • izvadci iz medija.

RVC je prepoznat od strane lokalnih zainteresiranih strana kao organizacija koju se može konzultirati u području razvoja volonterstva na nivou zajednice.

 • dokumentacija o TA/savjetovanju.

Istraživanja o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar po potrebi vrši istraživanja o volonterstvu u svrhu pojačanja učinka i održivosti volontiranja. Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručnjake u istraživanjima o volonterstvu, novac) za aktivnosti istraživanja u području volonterstva.

Kriteriji

Predloženi dokazi

RVC vrši istraživanja koja pokrivaju različita područja volonterstva.

 • objavljeni rezultati provedenih istraživanja o volonterstvu.

RVC promiče i dijeli rezultate istraživanja o volonterstvu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

 • objava javnih prezentacija,
 • popis sudionika,
 • izvadci iz medija.
 • broj podijeljenih primjeraka.

Rezultati istraživanja su podijeljeni primjerenim zainteresiranim stranama (RVC mreža, akademska zajednica itd.).

 • zajedničke aktivnosti,
 • zapisnici sa sastanaka,
 • dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Standardi kvalitete Regionalni volonterski centri