Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Obrazac za procjenu razine zadovoljavanja Standarda kvalitete Hrvatske mreže volonterskih centara

Promicanje vrijednosti volontiranja

STANDARD: Volonterski centar (VC) osigurava resurse za promicanje vrijednosti volontiranja. VC će inspirirati, motivirati i stimulirati za interes prema volontiranju promičući dobrobiti volontiranja.

KRITERIJI

DOKAZI

 

VC osigurava redoviti dijalog s dijelom javnosti koji je zainteresiran za volontiranje. VC dostavlja različite pozitivne poruke o dobrobitima, prirodi i uvjetima volontiranja.

Godišnje najmanje jedan letak o prezentaciji/regrutiranju, ili neki drugi promotivni materijal.

DA / NE

Sadržaj web stranice, facebook i twitter profila.

DA / NE

1-2 sudjelovanja/prezentacije na seminarima/konferencijama/obukama godišnje.

DA / NE

Najmanje dvije kampanje/aktivnosti za regrutiranje tijekom godine.

DA / NE

VC organizira promotivna volonterska događanja/kampanje.

Najmanje jedan događaj godišnje.

DA / NE

Program promotivnog događaja/kampanje.

DA / NE

Izvješće o provedbenom događaju/kampanji.

DA / NE

Letak, plakat, fotografije s događaja/kampanje.

DA / NE

VC redovito informira medije, javne institucije i javnost o svojim aktivnostima i rezultatima.

Izjave za medije.

DA / NE

Broj i vrsta objava u medijima.

DA / NE

Dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

DA / NE

VC promovira zajedničke aktivnosti Mreže među članovima lokalne zajednice (u slučaju da je VC član Mreže).

Navođenje članstva VC-a u Mreži (na internetu, drugi promotivni materijali).

DA / NE

Razmjena informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

STANDARD: Volonterski centar ima jasne postupke u razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada.

KRITERIJI

DOKAZI

 

VC održava ažuriranu bazu podataka o potražnji i ponudi volontera.

Razvijena baza podataka o potencijalnim volonterima i zainteresiranim organizacijama.

DA / NE

VC obrađuje ponudu volontera u zajednici (regrutira, registrira, usmjerava i preporučuje volontere).

Broj regrutiranih/novo-registriranih volontera u bazi podataka.

(navesti broj)

Broj preporučenih volontera.

(navesti broj)

VC upravlja podatcima o potražnji za volonterima u zajednici (svoje usluge objavljuje organizacijama i institucijama, zaprima od njih zahtjeve, smješta volontere na prava mjesta).

Broj zahtjeva za volonterima.

(navesti broj)

Broj smještenih volontera.

(navesti broj)

VC bilježi svoje aktivnosti tijekom godine i dostavlja godišnji izvještaj na kraju svake kalendarske godine. Izvješće treba uključivati informacije i podatke koji su prikupljeni prema instrumentima praćenja i procjene (npr. broj regrutiranih i upućenih volontera, demografski podatci, broj organizacija u koje su upućeni volonteri, pokrivena područja aktivnosti, trošak/korisnik po organizaciji – preporučeni volonter itd.).

Godišnje izvješće koje se podnosi MSPM-u (broj regrutiranih volontera, demografski podatci, područja aktivnosti, trošak).

DA / NE

Godišnje izvješće VC-a (broj preporučenih volontera, broj organizacija u koje su volonteri upućeni, broj spojenih volontera itd.).

DA / NE

 Informacije i savjetovanja

STANDARD: Volonterski centar osigurat će kvalificirano osoblje u dostavljanju jasnih, brzih i stručnih informacija i savjetodavnih usluga, kako pojedincima tako i neprofitnim organizacijama.

"background-color: #ffffff;" border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; rowspan="2">RVC je odredio procedure o svome radu s organizacijama.

KRITERIJI

DOKAZI

 

VC osigurava ažurirane podatke o volonterskom radu općenito

(Zakon o volonterstvu, volonterska prava i odgovornosti, radni instrumenti, lokalna situacija volontera itd.).

Dokumentiranje usluga tehničke podrške u svezi volonterstva općenito.

DA / NE

Sadržaj web stranice.

DA / NE

Informacije poslane na specifične grupne liste e-mailova (grupne liste volontera i organizatora volontiranja).

DA / NE

VC pruža, na zahtjev drugih organizacija i institucija, informacije za upravljanje kako volonterima tako i volonterskim programima. U ovom procesu VC promovira najbolju praksu u upravljanju volonterima.

Dokumentacija o tehničkoj podršci/savjetovanju – broj održanih sati, plan/specifikacija savjetovanja, tema savjetovanja/tehničke podrške.

DA / NE

(Ako DA, navesti broj)

VC podržava neprofitne organizacije koje poštuju principe volonterstva/etički kodeks. VC namjerava održati/povećati broj organizacija koje podržava.

Dokumentacija o tehničkoj podršci/savjetovanju – broj podržavanih organizacija, broj održanih sati savjetovanja ili tehničke podrške.

DA / NE

(Ako DA, navesti broj)

RVC je odredio procedure o svome radu s organizacijama.

Pismene smjernice.

DA / NE

Dokument o načinu rada.

DA / NE

Obrazovanje o upravljanju volonterima i obrazovanje građana o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručni predavač/savjetodavac u upravljanju volonterima, novac) za obrazovne aktivnosti u području upravljanja volonterima i volonterstvu uopće.


KRITERIJI


DOKAZI

 

VC pruža i organizira obrazovne aktivnosti (kao što su: modularna obuka (blok treninga koji traju 2-3 dana u kombinaciji sa savjetovanjima), jednodnevne treninge) u području upravljanja volonterima.

Najava obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

Popis sudionika.

DA / NE

Plan obuke.

DA / NE

Procjena obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

VC pruža ili pomaže u obuci i u drugim područjima (npr. komunikacija, vodstvo, izgradnja tima, animacija itd.) za svoje volontere, za volontere iz drugih organizacija, za koordinatore volontera, organizacije, institucije i kompanije.

Najava obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

Popis sudionika.

DA / NE

Plan obuke.

DA / NE

Procjena obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

VC nudi kontinuirane obrazovne aktivnosti za javnost i potencijalne volontere.

Najava obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

Popis sudionika.

DA / NE

Plan obuke.

DA / NE

Procjena obrazovnih aktivnosti.

DA / NE

Zagovaranje i zastupanje

STANDARD: Volonterski centar zastupa i nadgleda zakonodavstvo koje može imati utjecaja na volonterstvo; kao lokalni stručni tim za volonterstvo utječe na planiranja načina rada i nadgleda primjenu načina rada koja se odnosi na volontiranje na regionalnom i državnom nivou.

KRITERIJI

DOKAZI

 

VC surađuje s lokalnim zainteresiranim stranama da bi se razvio, promovirao i prepoznao rad volontera u zajednici.

Popis sudjelovanja radnih grupa.

DA / NE

Zapisnici sa sastanaka.

DA / NE

Partnerski projekti.

DA / NE

VC promovira/ohrabruje/predstavlja Zakon o volonterstvu institucijama i
organizacijama na nivou zajednice.

Dokumentacija o prezentacijama, javnim raspravama, radionicama, konferencijama.

DA / NE

Izvadci iz medija.

DA / NE

VC je prepoznat od strane lokalnih zainteresiranih strana kao organizacija
koju se može konzultirati u području razvoja volonterstva na nivou zajednice.

Dokumentacija o tehničkoj podršci ili
savjetovanju.

DA / NE

Istraživanja o volontiranju

STANDARD: Volonterski centar po potrebi vrši istraživanja o volonterstvu u svrhu pojačanja učinka i održivosti volontiranja. Volonterski centar osigurava resurse (kao npr. stručnjake u istraživanjima o volonterstvu, novac) za aktivnosti istraživanja u području volonterstva.


KRITERIJI


DOKAZI

 

VC vrši istraživanja koja pokrivaju različita područja volonterstva.

Objavljeni rezultati provedenih istraživanja o volonterstvu.

DA / NE

VC promiče i dijeli rezultate istraživanja o volonterstvu na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Objava javnih prezentacija.

DA / NE

Popis sudionika.

DA / NE

Izvadci iz medija.

DA / NE

Broj podijeljenih primjeraka.

(navesti broj)

Rezultati istraživanja su podijeljeni primjerenim zainteresiranim stranama (RVC mreža, akademska zajednica itd.).

Zajedničke aktivnosti.

DA / NE

Zapisnici sa sastanaka.

DA / NE

Dopisi (pošta, pisma, memorandumi, zabilješke).

DA / NE

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Standardi kvalitete Obrazac za procjenu razine zadovoljavanja Standarda kvalitete Hrvatske mreže volonterskih centara