Volontiram Hrvatska!

Portal u volonterstvo i svijet volontiranja

Hr centar za razvoj volonterstva

Misija, ciljevi i očekivani rezultati HMVC-a (2008-2010)

MISIJA, CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI HRVATSKE MREŽE VOLONTERSKIH CENTARA U PERIODU

2008 – 2010

Hrvatska mreža volonterskih centara (HMVC) potiče razvoj volonterstva u Hrvatskoj putem utjecaja na javne politike i pravno okruženje, promociju i uspostavljanje standarda za edukaciju u području volonterstva i volonterskog menadžmenta, informiranjem i osiguranjem standarda kvalitete usluga volonterskih centara i razvoja dobre prakse.

Mreža slijedi principe otvorenosti, odgovornosti i razmjene znanja i kapaciteta među članicama. Mreža u svom radu surađuje s različitim nacionalnim i međunarodnim dionicima uključujući organizacije civilnog društva, javne ustanove i tijela, gospodarstvo i medije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ZA PERIOD 2008 - 2010:

RAZVOJ HMVC-a (STRUKTURA I PROCEDURE)

Cilj:
Uspostavljena/osnažena Mreža s jasno definiranom strukturom, procedurama i odnosima među članovima. Do kraja 2010. Mreža ima najviše sedam punopravnih članova i tri do pet pridruženih.

 • Izrađeni su dokumenti za uspostavu i funkcioniranje Mreže:
 • Sporazum o suradnji (Rujan 2008)
 • Standardi kvalitete za volonterske centre (Listopad 2008)
 • Pristupnica za članstvo u Mreži (Listopad 2008)
 • Potpisivanje Sporazuma o suradnji (Prosinac 2008)
 • Osnivanje Upravnog odbora i koordinatora Mreže (Prosinac 2008)
 • Operativni plan za koordinaciju aktivnosti (Ožujak 2009)
 • Standardi kvalitete usvojeni od strane MOBMS-a (Prosinac 2009)

VIDLJIVOST

Cilj:
Osigurana i povećana vidljivost Mreže putem distribucije promotivnog materijala i organiziranja javnih događanja radi prepoznavanja od strane svih relevantnih dionika.

 • Izrađeni promotivni materijali i sredstva:
 • Logo Mreže (Listopad 2008)
 • Internetska stranica (Prosinac 2008)
 • Letak (Prosinac 2008)
 • Internetske stranice svih RVC sadržavaju informacije o Mreži
 • Organiziranje 1 promotivnog događanja godišnje
 • Izrađen dokument „Politika medijskog istupanja“ (Lipanj 2009)

 

EDUKACIJA


Cilj:
Unaprijediti standarde kvalitete za edukaciju u području volonterstva i menadžmenta volontera

 • Priprema plana treninga za edukaciju iz područja menadžmenta volontera (Listopad 2008)
 • Finaliziranje plana treninga (Veljača 2009)
 • Regionalni volonterski centri organizirali i proveli edukacije iz područja menadžmenta volontera prema izrađenom kurikulumu u svim područjima RH. Educirano 100 koordinatora volonterskih programa. (Ožujak 2010)
 • Razvijen nacionalni kurikulum kao standard za edukaciju iz područja menadžmenta volontera – i predstavljen relevantnom ministarstvu (Veljača 2009).

LOBIRANJE I ZAGOVARANJE

Cilj:
Utjecati na javne politike u području volonterstva

 • Prihvaćeni Standardi kvalitete za volonterske centre od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOMBS) (Prosinac 2009)
 • Standardi kvalitete za volonterske centre predstavljeni Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Uredu za udruge i Savjetu za razvoj civilnog društva, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva, lokalnoj i regionalnoj samoupravi. (Prosinac 2009)
 • Prihvaćen kurikulum kao standard za edukaciju u području menadžmenta volontera od strane relevantnih ministarstava (Prosinac 2009)
 • RVC prepoznati od strane MOBMS kao partneri u implementaciji mjera: razvoj volonterskih programa u institucijama i izračuna ekonomske vrijednosti volontiranja
 • Daljnji razvoj partnerskih odnosa između RVC-a i MOBMS-a u procesu izgradnje održivog partnerstva

MEĐUNARODNA SURADNJA

Cilj:
Povećati suradnju između Mreže i međunarodnih dionika radi razmjene informacija, dobre prakse, a radi povećanja kapaciteta Mreže

Aktivnosti:

 • zajednički projekti
 • sudjelovanje: međunarodna događanja/ međunarodne mreže

Najnovije

Nalazite se ovdje: Home HCRV Hrvatski centar za razvoj volonterstva Osnovni podaci Misija, ciljevi i očekivani rezultati HMVC-a (2008-2010)